ADRES PRZYCHODNI:
       ul. Kościuszki 2 , 14-100 Ostróda, pierwsze piętro

TELEFONY DO REJESTRACJI:
      602-371-716,   696-128-058

TELEFON DO ADMINISTRACJI: 
      89-642-19-56

GODZINY OTWARCIA:
      od poniedziałku do piątku 8:00 - 18:00